I menyen finner du en alfabetisk oversikt som beskriver de forskjellige ingredienser og deres virkeområder. Ingredienser som benyttes i våre produkter